Podotherapie
Pro-Max
Valkenswaard

Wat is nou het verschil tussen een Podotherapeut en een Podoloog?

Podologen informeren de zorgconsument soms misleidend!

Lees verder

Wellicht heeft u beide namen een keer gehoord, maar nooit geweten wat het verschil is of nooit stil gestaan dat er verschillen zijn.

Naast de verschillen zijn er ook overeenkomsten.
Beide beroepen houden zich bijvoorbeeld bezig met de onderste extremiteit (voeten, knieën, heupen) van de mens, en ook beide beroepen gebruiken bijvoorbeeld inlegzolen als een van hun therapieën.

Toch zijn er ook een aantal verschillen namelijk:

 • De titel ‘Podotherapeut’ is een wettelijk beschermende opleidingstitel.
  Dat betekend dat men zich alleen podotherapeut mag noemen na het afronden van de HBO opleiding podotherapie.

  Deze bescherming is geregistreerd in de wet BIG (Artikel 34-beroepen).

  De titel ‘Podoloog’ heeft geen wettelijk bescherming, en mag dus door eenieder gebruikt worden. De titel ‘Registerpodoloog’ mag alleen gevoerd worden als men ingeschreven staat bij de stichting LOOP en de modules hiervoor behaald heeft.
  Sommige Registerpodologen hebben een module afgerond op HBO niveau. Men spreekt dan van een Registerpodoloog B.
  Echter, er zijn aan deze module geen toelatingseisen verbonden, en de module is niet dusdanig geaccrediteerd dat het Ministerie van Onderwijs er een officiële HBO ‘bachelor-degree’ aan toekent. De rest van de opleiding is een MBO opleiding.
 • Een Podotherapeut (paramedicus) valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De behandelingen van podotherapeuten vallen onder de paramedische diensten waardoor een vrijstelling van BTW geldt.

  Een Podoloog valt onder de commerciële beroepen en dus onder het Ministerie van Economische zaken. Hierdoor zijn de behandelingen van een podoloog belast met 21% BTW
 • Ook in de behandelingsmethodes, de gebruikte terminologieën en onderzoekmethodes zijn er onderlinge verschillen. Deze zijn echter per beoefenaar weer verschillend waardoor het moeilijk wordt deze allemaal in kaart te brengen.
  Het zijn vooral de feiten en registraties die ten grondslag liggen aan de beroepsgroepen die voor het meeste verschil zorgen.

http://www.loop.nl/
https://www.avp-info.nl/over-podologie
http://www.podotherapie.nl