Podotherapie
Pro-Max
Valkenswaard

Afhandeling van klachten

Hoewel wij ons uiterste best doen om goede zorg te bieden, kan het toch gebeuren dat u als patiënt niet tevreden bent en overweegt om een klacht in te dienen.

De eerste stap die een patiënt met een klacht in dat geval dient te nemen, is het gesprek aangaan met de behandelaar zelf.
Als de patiënt en de behandelaar er niet samen uitkomen, dan kan de patiënt een klacht indienen via het klachtenformulier van het Klachtenloket Paramedici en zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris de klacht in behandeling nemen.

Mocht de afhandeling van de klacht met bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot de gewenste oplossing leiden en de patiënt wil de klacht doorzetten, dan kan de patiënt er voor kiezen om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie en wordt het een geschil. De geschillencommissie stelt vast of het geschil in behandeling wordt genomen.

Meer informatie hierover vindt u via de site van klachtenloket paramedici (klik op deze link om verder te gaan)