Podotherapie
Pro-Max
Valkenswaard

Kwaliteitswaarborging

Podotherapie Pro-Max Valkenswaard is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

Deze vereniging en register stellen een aantal eisen om ingeschreven te worden:

  • Podotherapeuten kunnen alleen lid worden van de NVvP als men in het bezit is van het diploma podotherapie.
  • Podotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode.
  • Podotherapeuten dienen zich te houden aan de richtlijn hygiëne.
  • Podotherapeuten moeten zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register is opgesteld samen met 11 andere paramedische beroepen (logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten, optometristen, ergotherapeuten, mondhygiënisten, huidtherapeuten, radiologisch therapeuten en - laboranten).
  • Visitaties, het bezoeken en beoordelen van de praktijkvoering, is verplicht.
    (Onze praktijk in Valkenswaard heeft recentelijk een controle gehad en kreeg een goede beoordeling)
  • De praktijkruimte moet voldoen aan de minimuminrichtingseisen.
  • Podotherapeuten dienen aan te kunnen tonen dat men aan bij- en nascholingen doet, o.a. door het volgen van geaccrediteerde Post-HBO-cursussen.
  • Elke vijf jaar moeten podotherapeuten zich laten herregistreren in het Kwaliteitsregister Paramedici onder voorwaarde dat men aan de gestelde eisen met betrekking tot deskundigheidsbevorderende activiteiten en werkervaring kan voldoen.

Wet BIG

In Nederland is wettelijk bepaald welke zorgverleners een beschermde titel mogen gebruiken. Dit is vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). De wet regelt de bescherming van beroepstitels en opleidingstitels van beroepen in de gezondheidszorg.

Een podotherapeut heeft een dergelijk beschermde opleidingstitel. Deze is in de wet opgenomen onder artikel 34 van de wet BIG.

Alleen degene die aan deze strenge opleidingseisen voldoen mogen zich ‘Podotherapeut’ noemen.